O SPOLOČNOSTI RAPES

Spoznajte stavebniny RAPES

Stavebniny RAPES, sa zaoberajú výrobou a predajom stavebných materiálov, určených pre rôzne oblasti použitia.

Cieľom spoločnosti je ponúknuť výrobky pre jednoduché, estetické a spoľahlivé budovanie rôznych stavebných diel. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom uspokojovania potrieb zákazníkov v oblastiach produkcie zámkovej dlažby, prvkov pre cestné komunikácie a terénne úpravy, prvkov pre inžinierske siete, prvkov pre železničné staviteľstvo, prvkov pre podzemné staviteľstvo, plávajúcich konštrukcií, regulačných plynových staníc a rôznych iných špeciálnych prvkov.

image